ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Historie výstavby brněnského železničního uzlu

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Historie výstavby brněnského
železničního uzlu


Z přehledu ve dvou kapitolách, rozdělených rokem vzniku samostatného Československa, je zřejmé, že jednotlivé tratě byly vzájemně propojovány krátkými spojkami, které za levný peníz postupně umožnily snadný vjezd osobních vlaků ze všech směrů do centrálního nádraží u samého centra města.


Jak bohatě rozvětvené tratě železničního uzlu Brno postupně obrostla městská zástavba, ukázalo se, že jejich složité uspořádání v jižní části města brání rozvoji uliční sítě a vzniku souvislé městské zástavby.


Dnes je proto na místě radikální řez, který by tyto překážky odstranil. Proti sobě leží dvě konkurenční myšlenky, jak to udělat. Jedna z nich však nerespektuje hlavní účel, pro který se železnice buduje - rychlou dopravu do míst, kam cestující potřebují, a odsouvá hlavní nádraží do polohy, která bude mnohem hůře dostupná z ostatních částí města než nyní.


Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.