ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Porovnání poloh nádraží

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!Porovnání vlastností přestavby ŽUB s moderním nádražím v poloze odsunuté a přisunutéSrovnání ve formátu xls (23 kB) bylo zpracováno pro:
  • přestavěný ŽUB s moderním nádražím ve stávající poloze podle řešení, která jsou představena na těchto stránkách,
  • přestavěný ŽUB s moderním nádražím v odsunuté poloze podle aktuálního záměru města Brna.
Řešení ŽUB s moderním nádražím ve stávající poloze, které si nechalo zpracovat město Brno v roce 2000 a které firma Drees&Sommer v roce 2001 srovnávala s městem prosazovanou přestavbou ŽUB s odsunem nádraží, některé požadované parametry neplní a proto nebylo v této tabulce srovnáváno.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.