ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Varianty řešení železničního uzlu a moderního nádraží ve stávající poloze

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!Obnova nádraží v centrální polozeRekonstrukce dnešního nádraží
Napřímení nádraží k Novým sadům
Rozšíření nádraží do ulice Uhelné
Napřímení nádraží do ulice Křenové


Rekonstrukce dnešního nádražíNejjednodušší a nejlevnější řešení, které spočívá v rekonstrukci nádraží zhruba ve stávajícím uspořádání, s odstraněním jen zásadních nedostatků. Stojí zhruba 9 mld. Kč včetně celého průjezdu přes Brno a nového odstavného kolejiště osobních souprav v Horních Heršpicích.

K takto rekonstruovanému nádraží lze u Tesca kdykoli v případě potřeby přistavět až 4 kusé koleje pro vlaky směr Přerov a vlárská dráha. Délky stávajících průjezdných nástupišť zůstávají do 350 m, V. a VI. kusé nástupiště lze prodloužit na 450 m a využít pro autovlaky. Pro krátké příměstské vlaky lze po patřičné úpravě Využít i dvě koleje mezi poštou a prvním nástupištěm.

Povrchové nádraží by díky malému počtu průjezdných nástupišť již nepojalo vysokorychlostní vlaky směr Praha v severní variantě VRT, takže by se muselo kombinovat s variantou západní nebo jižní, které obě jsou levnější.Napřímení nádraží k Novým sadůmSpočívá ve vybudování jihozápadní části nádraží na místě bezcenných zadních traktů, které zbyly po vybourání uliční fronty domů na ulici Nové sady při jejím rozšiřování.

To umožňuje celou tuto část nádraží vybudovat tak vysoko, aby pod dráhou - na rozdíl od dneška - byly dostatečné podjízdné výšky pro auta a tramvaje.

Území mezi budovou Ameriky a ulicí Uhelnou je uvolněno a dáno k dispozici pro rozvoj Jižního Města. Památkově chráněná budova Amerika není dotčena, ale její čelní fasáda je otočena do nového drážního mostu a tělesa.

Východní část nádraží je rekonstruována na minimální poloměry 300 m.

Takto přestavěné nádraží může mít až 10 průjezdných kolejí o délkách 250 až 450 m a až 6 kusých kolejí o délkách 110 až 330 m. Autovlakům poslouží dvě dlouhé kusé koleje s příjezdem naproti Masarykově vedle pošty.

Nádraží vyhoví všem třem variantám VRT na Prahu.Rozšíření nádraží do ulice UhelnéKolejiště s nástupišti je rozšířeno do prostoru ulice Uhelné s tím, že osy kolejí jsou značně odchýleny od kolejí stávajících. Nástupiště jsou buď v přímé (Nedvěd-Myslivec 1990) nebo v oblouku o velkém poloměru (SUDOP Brno 2001).

Nádraží nabízí 8 nebo 10 kolejí průjezdných o délkách do 450 m a 4 koleje u stávajících kusých nástupišť V a VI, které lze prodloužit a které mohou sloužit i autovlakům.

Nádraží vyhoví všem třem variantám VRT na Prahu.Napřímení nádraží do ulice KřenovéNádraží, včetně 4 kolejí dobudovaných mezi ním a Tescem, je napřímeno do prostoru uličního bloku Křenová / Rumiště / Mlýnská / Dornych. Trať do Židenic pak přechází přes Křenovou a středem areálu bývalé Mosilany se dvěma oblouky vrací na stávající trať do Židenic u ulice Špitálka.

Západní část nádraží je přestavěna tak, aby koleje měly větší poloměry.

Hlavní nádraží přestavěné tímto způsobem by mělo 10 průjezdných nástupišť o délkách 300 až 450 m a 4 až 6 nástupišť kusých o délkách 170 až 450 m.

Nádraží vyhoví všem třem variantám VRT na Prahu.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.