ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Seznam literatury použité
k přípravě těchto stránek


Tomeš, K., et al.: Závěrečný protokol soutěže na dopravně-komunikační plán, jakož i na získání námětů pro sestavení hospodářského plánu města Brna. 1933-34. Brno, duben 1934.

Spazier, R., Dr. Ing. et al.: Brno zítřka. Starosta zemského hlavního města Brna Ing. Dr. R. Spazier, Brno 1939.

Peňáz, J., Ing.: Vztah železnice k regulaci města Brna. Regulační oddělení zemského hlavního města Brna, Brno, 1946.

Raab, J., et al.: Brno a železnice. Sborník vydaný při příležitosti výstavy Brno a železnice, uspořádané Regulačním oddělením zemského hlavního města Brna. Ředitelství státních drah, Brno, duben 1946.

Roštlapil, V., Ing. arch. (ed.): Brno a železnice. Plánovací referát. Ústřední národní výbor zemského hlavního města Brna, Brno, říjen 1947.

Myslivec, J., Ing. arch.: Jak dál s brněnským nádražím? In: Brněnský večerník, Brno, začátek 90. let (chybí datum).

Krejčiřík, M., Ing.: Odsunout brněnské nádraží? Nikdy! In: ???, začátek 90. let (chybí datum).

Šumbera, J.: Připomínky ke zprávě pro schůzi vlády "Návrh na přestavbu železničního uzlu Brno a výstavbu nového osobního nádraží jižně od ulice Opuštěné v Brně". Strojopis, Brno 12. dubna 2002.

Myslivec, J., Ing. arch.: Kauza brněnské hlavní nádraží. Rok 2002. Obecný přehled a historie. Strojopis, Brno, červen 2002.

Šumbera, J.: Plnou parou zpět do 19. století aneb Vláda dala v Brně zelenou odsunu hlavního osobního nádraží. Strojopis, Brno, 2002.

Kolektiv: Šance pro Brno, uveřejněno na stránkách a. s. Jižní centrum

Kolektiv: stránky www.zeleznicni-uzel-brno.cz

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.