ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Mýty o nutnosti odsunu nádraží

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Mýty o nutnosti odsunu nádraží

Výroky, kterými zastánci odsunu nádraží argumentují v jeho prospěch, jsou zpracovány podle materiálů Magistrátu města Brna a a. s. Jižní centrum.V podstatě je lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda se týkají nebo netýkají zájmů cestujících, pro které se železniční stanice a tratě přednostně zřizují.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.