ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Mýty o nutnosti odsunu nádraží

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Závěr:


Odbornou diskusi o rozvoji ostatních funkcí města tedy nelze vést o otázce „Kam umístit nádraží, aby k němu tratě vedly co nejvýhodněji z hlediska ostatních potřeb rozvoje města?“, ale je nutno ji vést o otázce „Kudy k nádraží ve stávající poloze přivést tratě, aby vedly co nejvýhodněji z hlediska ostatních potřeb rozvoje města?“

Poloha nádraží ve městě cestující zajímá, ale kudy k němu přijedou, je jim lhostejné, neboť vystupovat mimo určené zastávky nelze. Právě touto otázkou jsou vymezeny mantinely, ve kterých se může městské plánování ve vztahu k železnici pohybovat.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.