ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Zajímavé texty

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Zajímavé texty


Zápisy z diskusí pořádaných "zdola" v letech 2000-01
Diskuse pořádaly neziskové organizace sdružené v Brněnském dopravním kruhu, garantem byl Ing. Václav Čermák.

Kauza brněnské hlavní nádraží.(pdf) Rok 2002. Obecný přehled a historie (J. Myslivec, PDF 69 kB)

Odsun nádraží je zmetek(pdf) (J. Myslivec, PDF 38 kB)Šance pro Brno – materiál městské a. s. Jižní centrum

Argumentační materiál, zpracovaný pracovníky Odboru územního plánu a rozvoje Magistrátu města Brna a představiteli městské a. s. Jižní centrum. V něm obsažené argumenty se na těchto stránkách již objevují a jsou vyvráceny nebo shledány nepodstatnými pod odkazem Mýty o nutnosti odsunu.

Zde se však můžete podívat na originální a autentickou Šanci pro Brno na stránkách Jižního centra a přečíst si její kompletní oponenturu pod názvem Odsun nádraží z centra – promarněná šance.

Stránky o ŽUB spravované PR firmou Marco na objednávku města

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.