ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Mýty o nutnosti odsunu nádraží

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Výroky, které se týkají cestujících


Jsou z hlediska cestujících samozřejmě na pováženou a je potřeba, aby o nich cestující i plánovači přemýšleli v první řadě.

Tato skupina výroků zahrnuje především výroky, které konstatují nevyhovující technický stav a parametry stávajícího nádraží, popř. jiných částí Železničního uzlu Brno, anebo používají argumentaci, že moderní nádraží se bude lépe stavět na „zelené louce“ než na stávajícím místě.

Žádný z takových výroků neznamená, že po všech stránkách vyhovující nádraží není možné vybudovat na stávajícím místě. V seriózní diskusi o tom, zda je potřeba polohu nádraží měnit, je proto nelze používat jako argumenty pro odsunutou polohu.

Do této skupiny patří také vyloženě nepravdivé výroky o údajné menší výhodnosti či dokonce nemožnosti zapojit budoucí vysokorychlostní tratě do Železničního uzlu Brno s nádražím ve stávající poloze.Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.