ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Kde lze mít v Brně funkční hlavní nádraží?

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!Je dobré vědět


Na dolním (rosickém) nádraží bylo v 19. století (od roku 1856) i osobní nádraží, ale v rámci budování ústředního (centrálního) nádraží na počátku 20. století byly všechny tratě postupně zaústěny do horního, stávajícího hlavního nádraží, které je zároveň i u „hlavního nádraží“ tramvají. Odtržení hlavního nádraží vlaků od „hlavního nádraží“ MHD může mít nedozírné negativní následky. Úsilí o odsun nádraží je tedy skokem ze století 21. do století 19.^^^

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.