ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Kde lze mít v Brně funkční hlavní nádraží?

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!Srovnání cestovních dob MHD od stávajícího a odsunutého nádražíSrovnání ve formátu xls (78 kB) bylo zpracováno pouze s těmi vstupními údaji o MHD v odsunuté poloze nádraží, které jsou veřejně k dispozici. Autor nenese zodpovědnost za chyby způsobené nedostupností vstupních údajů.Tabulka bude upřesňována podle aktualizace vstupních podkladů.^^^

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.