ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Vítáme Vás na stránkách Brněnského dopravního kruhu k přestavbě železničního uzlu Brno (ŽUB). Cílem těchto stránek je přispět k úplné informovanosti široké veřejnosti o možnostech přestavby ŽUB, protože oficiální stránky města Brna bohužel obsahují neúplné a často i zavádějící informace. Ty vytvářejí mylný dojem, že s nádražím ve stávající, uživatelsky optimální poloze, není možné přestavět složitou síť tratí na jihu města tak, aby se tam definitivně vyřešila dopravní situace, podmínky pro vytvoření uliční sítě a rozvoje výstavby nových městských čtvrtí.

^^^

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď. e-Polis