ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Co je ŽUB?Železniční uzel Brno je rozvětvení železničních tratí, nádraží a dalších zařízení na území města.Od přivedení železnice do Brna roku 1839 byly postupně budovány různé tratě do dvou nádraží, horního a dolního. Ty byly vzájemně propojovány krátkými spojkami, které za levný peníz postupně umožnily snadný vjezd osobních vlaků ze všech směrů do horního nádraží u samého centra města.Jak bohatě rozvětvené tratě železničního uzlu Brno postupně obrostla městská zástavba, ukázalo se, že jejich složité uspořádání v jižní části města brání rozvoji uliční sítě a vzniku souvislé městské zástavby.Dnes je proto na místě radikální řez, který by tyto překážky odstranil.Proti sobě leží dvě konkurenční myšlenky, jak to udělat. Jedna z nich však nerespektuje hlavní účel, pro který se železnice buduje, a odsouvá hlavní nádraží do polohy, která bude mnohem hůře dostupná z ostatních částí města než nyní.Z odsunuté polohy se totiž i při nejlepší snaze o návaznou městskou dopravu drtivá většina cestujících bude dostávat do ostatních částí města o 2 až 20 minut déle než nyní a skoro polovině z nich přibude nepříjemný přestup navíc.Oprávněná je proto obava, že část těchto cestujících přesedlá na automobily a nic nebudou platné argumenty zastánců odsunu, že moderní odsunuté nádraží bude schopno přijímat vlaky všech kategorií.

^^^

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.