ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Proč přestavba ŽUB a jak?Železniční uzel Brno je rozvětvení železničních tratí, nádraží a dalších zařízení na území města.Cílem jeho přestavby je nejen zlepšení jeho vlastní funkce, ale také přemístění některých tratí na území města tak, aby byl umožněn rozvoj uliční sítě města a souvislá zástavba jižního segmentu města.O řešení schopné nést dopravní funkci a příznivé pro rozvoj města mají zájem – včetně veřejných zastánců stávající polohy nádraží – všichni, komu jde o jeho vlivy přímé:
 • zkrácení jízdních dob veřejnou dopravou z regionu do města
 • systémové vyřešení hromadné přepravy osob v Brně s vazbou na spádový region
 • pohodlí a bezpečí pro cestující vlakem z Brna a do Brna
 • vyřešení nepřehledné a nebezpečné dopravní situace v území mezi vlakovým a autobusovým nádražím
 • dosažení potřebné průjezdnosti železničního uzlu Brno k připojení na evropské kolejové koridory, dosažení co nejlepšího a nejrychlejšího železničního spojení v rámci regionu, republiky i Evropy  ...i nepřímé:
 • rozvoj Brna a promyšlenou urbanizaci v centrální a jižní části města
 • předpoklad úspěšného ekonomického vývoje města i regionu
 • snížení stavu nezaměstnanosti v regionu
 • zlepšení infrastruktury a situace obyvatel v oblastech městských čtvrtí Trnitá, Komárov, Heršpice
 • rozvoj zelených ploch a klidových zón v centru města
 • zlepšení podmínek pro odpočinek a rekreaci ve městě  Odsunutá poloha nádraží první tři úkoly neplní a to má negativní vliv i na úkoly ostatní.


Pozn.: Výše uvedené odrážky jsou, kromě první z nich, citovány z oficiální prezentace města k ŽUB.

^^^

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.