ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Dějiny snah o přestavbu Železničního uzlu Brno

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Soutěž ČSSI a příprava územního plánu v letech 1990-94V roce 1990 Český svaz stavebních inženýrů vyvolal užší soutěž na možné úpravy nynějšího nádraží. Bylo podáno 15 návrhů, z nichž 2 byly nereálné a 12 komplikovaně zasahovalo do přilehlé zástavby a neplnily proto stanovené podmínky. Jediný návrh dr. ing. Nedvěda podal tak jednoduchou úpravu nynějšího stavu, že znamenal naprostý zvrat v nazírání na řešení železniční i urbanistické. Byl ale zpracován zmanipulovaný posudek proveditelnosti, který byl podkladem pro zamítnutí tohoto řešení.


V roce 1992 byly dokončeny podkladové materiály pro rozhodování zastupitelstva, zadané Magistrátem města Brna.


Varianta A představovala odsunutí osobního nádraží do prostoru dnešního dolního (rosického) nádraží, tedy tak, jak se uvažuje v těchto letech.


Varianta B odsouvala nádraží do prostoru ulice Uhelné, avšak do jiné polohy než která byla výsledkem soutěže v roce 1934, kdy mělo být nádraží o něco východněji zcela mimo drážní pozemky. Varianta B uvažovala využít budovu Ameriky jako staniční budovu.


Varianta C uvažovala odsun nádraží bezprostředně za autobusové nádraží Zvonařka mezi ulice Košťálova a Rosická ve dvou podvariantách, které byly odlišné natočením stanice vůči okolí.


Jako varianta D byly v podkladech pro zastupitele stištěny všechny soutěžní návrhy ze soutěže ČSSI z r. 1990 do jednoho obrázku a opatřeny komentářem, který kumuloval nedostatky a vady nejhorších návrhů podaných do soutěže, které pro variantu Dr. Nedvěda platily jen z malé části.


Na základě tohoto podkladu zastupitelstvo 2. června 1992 rozhodlo o sledování odsunu nádraží.


V roce 1994 byl přijat nový územní plán města Brna, který uvažoval nádraží v odsunuté poloze ve var. C podél ulice Košťálovy (souběžně s Opuštěnou).Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.