ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Dějiny snah o přestavbu Železničního uzlu Brno

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Dění v letech 1948-68V roce 1951 zástupci ministerstva dopravy ing. Anděl a ing. Slach ultimativně rozhodli o a odsunu osobního nádraží na jih a dostavbě seřazovacího nádraží v Maloměřicích, přestože dopravně nejvýhodnější by bylo na jihu města. Maloměřická poloha byla produktem doby druhé republiky a protektorátu.


V roce 1955 komise expertů shrnula všechny předchozí myšlenky s cílem ukončit hledání variant; studie obsahovaly následující varianty:
  • var. I a II s rozsáhlou přestavbou stávajícího nádraží se zásahy do jeho okolí,
  • var. III s nádražím za ulicí Uhelnou a zapojením vlárské a přerovské dráhy od východu,
  • var. IV, tzv. Velký okruh, s odkloněním nákladního průtahu mimo město a nádražím v prostoru dnešního ústředního autobusového nádraží Zvonařka,
  • var. V s osobním nádražím v poloze dnešního dolního nádraží,
  • var. VI, konečný návrh práce, s likvidací dolního nádraží a průtahem osobní i nákladní dopravy v jednom koridoru; tento návrh přijat komisí expertů k dalšímu propracování.V roce 1963 byl výsledný návrh ze soutěže z let 1954-1955 upraven do výsledné podoby, převzaté do směrného plánu města.


V roce 1966 na základě návrhu SUDOPu byla schválena varianta nádraží odsunutého do prostoru dnešního dolního nádraží.


V roce 1967 bez jakékoliv oponentury bylo započato s velkorysými projekty přestavby celého železničního uzlu s odsunutým osobním nádražím.


V témže roce pak zcela cílevědomě určil hlavní architekt Ing. Kramoliš stavební místo pro obchodní dům Prior (nyní Tesco) tak, aby navždy zabránil jakékoliv snaze o rozšíření stávajícího nádraží.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.