ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Dějiny snah o přestavbu Železničního uzlu Brno

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Nárůst občanského odporu proti odsunu nádraží v letech 2003-04
Na jaře 2003 se nad problémem odsunu nádraží řízením osudu sešla skupina zástupců různorodých občanských iniciativ z pole kulturního, sociálního, ekologického aj.Z různorodé skupiny se postupně vykrytalizovalo stabilní jádro, jehož aktéři do jara 2004 připravili petici za referendum o poloze nádraží, kterou do června 2004 podepsalo více než 24.000 voličů města Brna. Aktuální informace naleznete na adrese www.nadrazivcentru.cz.Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.