ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Dějiny snah o přestavbu Železničního uzlu Brno

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Soutěž z let 1926-27>V roce 1926 byla vypsána veřejná anonymní soutěž pro vyhledání vhodného návrhu pro zastavovací a regulační plán města s řešením otázky rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží.


V roce 1927 bylo vyhodnoceno 14 návrhů, které vzešly ze soutěže:
  • 1. cenu neobdržel žádný
  • 2. cena byla udělena projektu Tangenta autorů ing. Peňáze, arch. Fuchse a dr. ing. Sklenáře, který dokazoval nutnost opustit dnešní nádraží nejen kvůli vztahu k městu, ale i kvůli provozu dráhy
  • 3. cenu získal projekt 11.55 autorů B. Mráze a ing. Kopřivy, který navrhoval umístění nového osobního nádraží do prostoru dolního (rosického) nádraží
  • na dalších místech se umístily návrhy Pax, Osvobozené město a RozvojPorota na závěr doporučila řešit otázku železničního uzlu ve vztahu na nerušený rozvoj města a s osobním nádražím v poloze dnešního dolního (rosického) nádraží.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.