ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Dějiny snah o přestavbu Železničního uzlu Brno

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

Diskuse, studie a rozhodnutí vlády v letech 2000-02V letech 2000-01 proběhla série diskusí, pořádaná ing. Václavem Čermákem (náměstkem primátora po roce 1990), které se zúčastnili téměř všichni odborníci, kteří měli co říci. Vedoucí odboru dopravy Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Brna Ing. D. Wendscheová zde přislíbila vyhodnocení všech nákladů odsunuté i přisunuté varianty včetně nákladů vyvolaných, avšak opak se stal pravdou.


V roce 2002 byly do hodnocení řešení poloh nádraží a celého železničního uzlu zapojeny německá firma Drees & Sommer a italská firma Aemilio Studio a to za podmínky příznivého vyhodnocení odsunuté polohy nádraží. Protože firma Drees&Sommer odolávala plnění této podmínky, bylo „rozhodnutí“ přesunuto na firmu BSG Ingenieursozietät z Frankfurtu nad Mohanem.


Výsledek studií byl (po bleskovém kosmetickém snížení nákladů z 28 na 18 miliard Kč) v červnu 2002 kvapně předložen vládě na její předvolební okružní jízdě republikou, na níž v každém kraji slíbila 20 miliard korun. Vláda bez jakéhokoliv ověřování schválila přesun brněnského nádraží. Dne 4. července 2002 Jihomoravský kraj, město Brno, České dráhy a Ministerstvo dopravy a spojů podepsaly smlouvu o dalším postupu v řešení železničního uzlu Brno.


I po více než 20 letech provozu je ústřední autobusové nádraží Zvonařka (v poloze blízko uvažované odsunuté polohy osobního nádraží) stále téměř nedostupné městskou hromadnou dopravou.Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.