ŽELEZNIČNÍ UZEL BRNO NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ
 poslední aktualizace
2. prosince 2004

 

Dějiny snah o přestavbu Železničního uzlu Brno

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


Projekty regulace města před rokem 1918


Regulační plán
Regulační plán vnitřního Brna z roku 1863
Soutěž v roce 1902První
První cenou poctěný soutěžní projekt regulace Brna z roku 1902 od arch. E. Fassbindera z Vídně.


Druhý
Druhou cenou poctěný soutěžní projekt regulace Brna z roku 1902, autoři prof. arch. M.Mayreder a ing. J. Goldemund z Vídně.

Brněnský dopravní kruh je společnou platformou 10 brněnských občanských sdružení, které spojuje zájem o ekologicky šetrné řešení dopravy na území města Brna. Jde o občanská sdružení Český a Slovenský dopravní klub, Děti Země Brno, Ekologický právní servis, Hnutí Duha Brno, Občané města Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim - Troubsko, Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady, Nesehnutí Brno, Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, VMO Brno a Zlatá loď.